• Campingpladser i Kroatien på øen Pag Straško også vælge din camping gå på ferie ved Adriaterhavet i Kroatien selv
  • Campingpladser i Kroatien på øen Pag Straško også vælge din camping gå på ferie ved Adriaterhavet i Kroatien selv
  • Campingpladser i Kroatien på øen Pag Straško også vælge din camping gå på ferie ved Adriaterhavet i Kroatien selv
  • Campingpladser i Kroatien på øen Pag Straško også vælge din camping gå på ferie ved Adriaterhavet i Kroatien selv

Husorden

Campingpladsens direktion anmoder gæsterne om at overholde følgende husorden:

1. Kun gæster, der er registreret i receptionen, kan blive indkvarteret på campingpladsen, og mindreårige skal ledsages af forældre eller værge.
2. Det er tilladt frit at vælge plads på campingpladsen, med undtagelse af de nummererede parceller og med hensyntagen til rationel udnyttelse af pladsen og hensyn til naboer.
3. Det er strengt forbudt at hamre søm i træstammer eller på anden måde beskadige træerne, ej heller tage grus fra stranden, opsætte rækværk omkring den anvendte plads eller på anden måde foretage byggearbejde eller gøre indgreb på den udvalgte plads. Med skriftlig tilladelse må man opstille et standardiseret sivhegn op til en meters højde. Det er tilladt mobilhome ejere med skriftlig tilladelse fra campingpladsens direktion at bygge halvtag af træ (udkast med angivne mål og farve – det er udelukkende muligt at anvende hvid eller natur farve – skal godkendes af direktionen). Ved manglende overholdes af disse regler kan man blive bortvist fra pladsen.
4. Registrering af gæster der ønsker ophold på fripladser foretages fra kl.7:00, for gæster på parceller fra kl. 12:00 og for mobilhomegæster fra kl. 17:00. Afmelding foregår for gæster med ophold på fripladser fra kl. 18.00, fra parceller indtil kl. 12:00 og fra mobilhomes indtil kl. 10:00.
5. Gæsterne bedes opbevare hos sig registreringsblanketten, modtaget ved check-in, og fremvise denne på anmodning fra pladsens personale.
6. Det er tilladt at køre ind på pladsen i personbil fra kl. 07:00 til 23:00 hvis man har registreringskortet, der udleveres til gæsten ved indcheckning på pladsen. Kortet må ikke udsættes for varme eller bortkomme, enhver skade eller tab af samme vil blive afregnet efter gældende prisliste.
7. Det er ikke tilladt at parkere personbiler udenfor indkvarteringspladsen.
8. Det er tilladt at opstille telt og fortelt fra kl. 07:00 til 22:00.
9. Pladsnummeret der udleveres i receptionen ved registreringen skal hænges på et synligt sted.
10. Det er ikke tilladt at tænde åben ild på grund af brandfare!
11. Undgå venligst støj, der kan genere de øvrige gæster, herunder brugen af radio, TV og musikinstrumenter. Der skal være fuldstændig fred og ro på pladsen fra kl. 23:00 til 7:00. Eftermiddagsfred varer fra kl. 13:00 til 15:00. Ved manglende overholdes af disse regler kan man blive bortvist fra pladsen.
12. Den maksimale hastighedsgrænse for køretøjer gennem lejren er 20km/t. Fodgængere på pladsen har prioritet i forhold til motorkøretøjer.
13. Gæsterne er forpligtet til at renholde den anvendte plads. Skrald skal samles i plastpose og bortskaffes i dertil hørende containere. Badefaciliteter bør efterlades i samme stand som man ønsker at finde dem i.
14. Inventarkontrol i mobilhome foretages på afrejsedagen, og eventuelle skader eller tab vil blive afregnet.
15. Hundeejere er forpligtet til at registrere deres kæledyr i receptionen samt forevise vaccinationskort. Hunde skal have mundkurv på og føres i snor, ligeledes skal kæledyr holdes i snor på pladsen. Hundeejeren er forpligtet til at samle dyrets afføring op. Manglende overholdelse af disse regler er underlagt betaling i følge prisliste for øvrige serviceydelser.
16. Det er forbudt at medtage kæledyr i receptionen, forretninger, badefaciliteter. Kæledyr har adgang til særskilt afmærket del af stranden.
17. Finder man glemte genstande bedes disse afleveres til receptionen.
18. Besøg skal anmeldes i receptionen ved indgangen. Ved kortere besøg er gæsten ved indgangen forpligtet til at aflevere et gyldigt identifikationsdokument, der returneres når pladsen forlades.
19. I tilfælde af besøg med varighed over 2 timer afregnes opholdet ifølge gældende prisliste.
20. For el-tilslutning eller frakobling bedes man kontakte receptionen. Elektriker på pladsen foretager kontrol af elinstallationer. Beskadigede elinstallationer vil blive frakoblet pladsens el-tilslutning.
21. Der er muligt at deponere smykker, penge eller andre værdigenstande i receptionen mod betaling af et mindre gebyr.
22. Campingpladsens direktion påtager sig intet ansvar for tyveri, uheld eller beskadigelse af genstande eller personer. Erstatningsansvar udelukkes endvidere for skader forårsaget af force majeure (storme, oversvømmelser, brand, jordskælv, fald af træer og lignende). Gæsterne opfordres til selv at forsikre deres ejendom og ejendele.
23. Afregning og betaling af ydelser kan foretages på afrejsedagen eller hver dag inden kl. 20:30. Vi anbefaler at afregne dagen før afrejse for at undgå lang ventetid.
24. Det er ikke tilladt at vaske op på steder der ikke er beregnet til dette.
25. Det er ikke tilladt at opholde sig, overnatte eller samles på stranden efter kl. 23:00.
26. Det er ikke tilladt at vaske bil eller campingvogn på parcellen.
27. Klagebogen findes i receptionen.
28. Gæster der ikke overholder denne husorden lige såvel som gæster, hvis adfærd forstyrrer freden eller andre gæster, vil blive bortvist fra pladsen.